Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@pukzawiercie.pl

32 49 414 00

Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Zawierciu

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

RODO

  

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych

– Administrator Danych:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O.

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG  KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ PRZY ULICY KRZYWEJ 3 W ZAWIERCIU.

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO) informujemy, iż przysługują Państwu określne poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.  Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów/osób będących dostawcami towarów lub usług

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pukzawiercie.pl, tel. 032-494-14-00

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia tej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
b) sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
f) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji pkt.3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

Zakres działań

 Koszenie trawników

Koszenie trawników

 Odśnieżanie ulic

Odśnieżanie ulic

 Sadzenie kwiatów

Sadzenie kwiatów

 Sprzątanie

Sprzątanie

 Zamiatanie ulic

Zamiatanie ulic

 Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Czy wiesz, że...

Logo serwisu.

Dane

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z o.o.
42-400 Zawiercie
ul. Polska 21
woj. śląskie

Logo serwisu.

Kontakt

 

sekretariat@pukzawiercie.pl
32 49 414 00

Logo serwisu.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Zdjęcie: Preloader. Zdjęcie: Preloader.
Logo serwisu.

Ukryj moduł.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia